Wanneer naar de gnatholoog?

De gnatholoog is gespecialiseerd in complexe pijn en functieproblematiek in het hoofd-halsgebied. U kunt hierbij denken aan aangezichtspijn, kaakspier- en kaakgewrichtsklachten, hoofdpijnklachten en klachten door kaakklemmen of tandenknarsen. Maar ook zenuwpijnen, bewegingsstoornissen en slaapstoornissen of de aanwezigheid van (andere) chronische pijnsyndromen. Veel van deze klachten kunnen ontstaan of blijven bestaan door een combinatie van factoren die niet altijd direct duidelijk zijn. De gnatholoog heeft specialistische kennis van de kaak(dys)functies en alle daaruit voortkomende pijnsyndromen en functiestoornissen.

 

Het onderzoek

Voorafgaand aan het intakeconsult vult u thuis een vragenlijst in over uw klacht. De vragenlijst houdt rekening met diverse risicofactoren, biopsychosociaal, die een rol kunnen spelen bij het doen ontstaan, dan wel onderhouden van de klachten in het hoofd-halsgebied. Tijdens het intakeconsult zal deze vragenlijst worden besproken. Daarna volgt een uitgebreid functieonderzoek van het hoofd-halsgebied (d.w.z. aangezicht, kauwstelsel en nekwervelkolom). Veelal wordt er aanvullend beeldvormend onderzoek gedaan. Indien nodig kan er een aanvullend tandheelkundig onderzoek worden ingepland en kunnen aanvullende vragenlijsten worden aangeboden.
Het consult wordt afgesloten met uitleg over de diagnosestelling en het voorgestelde behandelplan. Het kan zijn dat er niet direct een diagnose gesteld kan worden. De gnatholoog zal dan mogelijk eerst contact willen opnemen met uw huisarts, eigen tandarts en/of uw behandelend specialist(en). U kunt mogelijk ook worden doorverwezen naar een medisch specialist voor verder onderzoek, dit vindt altijd plaats in overleg met uw huisarts.

 

De behandeling

Wanneer er na het onderzoek een indicatie voor een gnathologische behandeling wordt vastgesteld, zullen de stappen in het behandelplan met u worden besproken. Het behandelplan wordt altijd in samenspraak vastgesteld. U bent en blijft direct betrokken bij de besluitvorming en een evaluatieprotocol is onderdeel van het behandelplan. Na akkoord van u, zullen de vervolgafspraken worden ingepland.
De behandeling kan onder andere bestaan uit: adviezen, oefentherapie, spier- en gewrichtsbehandeling, gesprekstechnieken en het vervaardigen van een opbeetplaat. De gnatholoog werkt nauw samen met de tandartsen binnen de praktijk, bijvoorbeeld wanneer er een indicatie is voor gebitsrehabilitatie (behandeling van gebitsslijtage). Er wordt, op indicatie, samengewerkt met de fysiotherapeuten en psychologen, die ook binnen de praktijk aanwezig zijn. Indien er meerdere (para)medische specialisten betrokken zijn bij uw behandeling, zal de gnatholoog als casemanager optreden om alle zorg rondom u in goede banen te leiden.
Wij streven altijd naar een helder behandelplan met een maximale behandelduur van een jaar, zodat u weet wat u kunt verwachten en een langlopend behandeltraject wordt voorkomen.

 

Doorverwijzen

Vaak komt u via een doorverwijzing van uw tandarts bij de gnatholoog voor onderzoek en behandeling van uw klachten. De nauwe samenwerking bij Tandheelkundig Centrum Amersfoort Vathorst bevordert de samenspraak tussen tandarts en gnatholoog.
U kunt echter ook bij de gnatholoog terecht op verwijzing van uw huisarts, fysiotherapeut of medisch specialist. Bij het declareren van de consulten wordt gebruik gemaakt van de landelijke UPT-codes. Indien u een aanvullende verzekering heeft voor tandheelkunde, kan het zijn dat een deel van de kosten door de zorgverzekeraar wordt vergoed.