De tarieven van tandheelkundige behandelingen worden door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld.
Hierdoor hanteren alle Nederlandse tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten etc. dezelfde tarieven voor dezelfde behandelingen.

 • Bent u benieuwd naar deze tarieven?

In beide gevallen kunt u in de onderstaande lijst alle tandheelkundige behandelingen terugvinden.
Mocht u meer informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Code:Omschrijving:Tarief:
AVerdoving
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 13,45
A15Oppervlakte verdoving€ 6,99
A20Behandeling onder algehele narcosekostprijs
BVerdoving door middel van een roesje
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 26,89
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 26,89
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 34,57
CConsultatie en diagnostiek
C11Periodieke controle€ 20,44
C13Probleemgericht consult€ 20,44
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 20,44
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 96,81
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 26,89
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 53,79
C80Mondzorg aan huis€ 16,14
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 43,03
C85Weekendbehandeling€ 20,44
C86Avondbehandeling€ 20,44
C87Nachtbehandeling€ 20,44
EWortelkanaalbehandelingen
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 20,44
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 37,65
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 29,58
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 45,18
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 96,81
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 139,84
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 182,87
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 225,90
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 16,14
E31Snij-/hoektand€ 107,57
E32Premolaar€ 150,60
E33Molaar€ 193,63
E34Aanbrengen retrograde vulling€ 21,51
E36Het trekken van een element met re-implantatie€ 75,30
E37Kijkoperatie€ 64,54
E40Directe pulpa-overkapping€ 26,89
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 10,76
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 21,51
E44Verwijderen spalk€ 5,38
E45Aanbrengen rubberdam€ 10,76
E51Verwijderen van kroon of brug€ 32,27
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 26,89
E53Verwijderen van wortelstift€ 37,65
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 26,89
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 26,89
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 37,65
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 26,89
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 43,03
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 75,30
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 48,41
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 40,34
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 43,03
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 43,03
E77Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 53,79
E78Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 26,89
E85Elektronische lengtebepaling€ 13,45
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 72,61
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 53,79
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 43,03
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 16,14
E97Uitwendig bleken per kaak€ 67,23
E98Materialen voor thuisblekenkostprijs
GKaakgewrichtsbehandelingen
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€ 134,46
G02Spieractiviteitsmeting en registratie€ 86,06
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling€ 59,16
G10Niet-standaard beetregistratie€ 80,68
G11Scharnierasbepaling€ 80,68
G12Centrale relatiebepaling€ 75,30
G13Protrale/laterale bepalingen€ 53,79
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 484,07
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 26,89
G16Therapeutische positiebepaling€ 26,89
G20Beetregistratie intra-oraal€ 53,79
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 53,79
G61Instructie spieroefeningen€ 53,79
G62Occlusale spalk€ 145,22
G63Repositiespalk€ 215,14
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€ 26,89
G65Indirect planmatig inslijpen€ 295,82
G66Biofeedbacktherapie€ 48,41
G67Behandeling triggerpoint€ 59,16
G69Opbeetplaat€ 59,16
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 268,93
G72Controlebezoek MRA€ 26,89
G73Reparatie MRA met afdruk€ 43,03
HChirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
H11Trekken tand of kies€ 40,34
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 30,12
H21Kosten hechtmateriaal€ 5,72
H26Hechten weke delen€ 59,16
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 64,54
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 48,41
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 32,27
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 64,54
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 86,06
H44Primaire antrumsluiting€ 59,16
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 53,79
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 16,14
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 75,30
H60Marsupialisatie€ 75,30
H65Primaire sluiting€ 145,22
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 75,30
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 145,22
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 102,19
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 172,11
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 53,79
JImplantaten
J01Initieel onderzoek implantologie€ 59,72
J02Verlengd onderzoek implantologie€ 91,87
J03Proefopstelling€ 124,02
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 41,34
J06Vrijleggen foramen mentale€ 27,56
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruikkostprijs
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 18,37
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 220,49
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 137,80
J11Prepareren donorplaats€ 124,02
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 133,21
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 64,31
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 78,09
J16Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft€ 78,09
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 119,43
J18Ophoging bodem bijholte orthograad€ 55,12
J19Toeslag esthetische zone€ 59,72
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 209,92
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond€ 75,33
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond€ 105,65
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€ 68,90
J24Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond€ 22,97
J25Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond€ 41,34
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 151,58
J27Vervangen implantaat€ 209,92
J30Bindweefseltransplantaat, eerste€ 96,46
J31Volgende bindweefseltransplantaat€ 45,93
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 105,65
J33Kosten implantaat€ 290,00
J402 magneten/drukknoppen€ 142,40
J41Elke volgende magneet, drukknop€ 32,15
J42Staaf tussen 2 implantaten€ 188,33
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 59,72
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 22,97
J50Boven- en onder klikgebit€ 473,13
J51Onder-klikgebit€ 307,76
J52Boven-klikgebit€ 307,76
J53Omvorming klikgebit€ 91,87
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen 2 implantaten€ 119,43
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen 3 of 4 implantaten€ 137,80
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan 4 implantaten€ 160,77
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen 2 implantaten€ 78,09
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen 3 of 4 implantaten€ 101,06
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan 4 implantaten€ 124,02
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 50,53
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 82,68
J70Opvullen zonder staafdemontage€ 128,62
J71Opvullen met staafdemontage op 2 implantaten€ 160,77
J72Opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten€ 183,74
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan 4 implantaten€ 206,71
J74Reparatie zonder staafdemontage€ 50,53
J75Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten€ 96,46
J76Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten€ 119,43
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten€ 142,40
J802 implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 467,62
J97Overheadkosten implantaten€ 166,12
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 94,01
MPreventieve mondzorg
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 12,06
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 12,06
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 12,06
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement€ 24,20
M10Fluoridebehandeling, methode I€ 26,89
M20Fluoridebehandeling, methode II€ 21,51
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 16,14
M61Mondbeschermer€ 24,20
PKunstgebitten
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 37,65
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 80,68
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 53,79
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 80,68
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 37,65
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 16,14
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 43,03
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 80,68
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 59,16
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 161,36
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 59,16
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 53,79
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 16,14
P21Volledig kunstgebit bovenkaak€ 161,36
P25Volledig kunstgebit onderkaak€ 215,14
P27Reoccluderen€ 53,79
P28Naregistratie en remounten€ 53,79
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 43,03
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 349,61
P31Wortelkap met stift€ 134,46
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls€ 80,68
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 53,79
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 220,52
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 301,20
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 26,89
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 32,27
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 59,16
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 80,68
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 13,45
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 26,89
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 26,89
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 32,27
P45Noodkunstgebit€ 107,57
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 37,65
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 80,68
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 53,79
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 80,68
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, per kaak€ 37,65
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 16,14
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 43,03
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 32,27
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 26,89
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 150,60
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€ 43,03
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€ 43,03
RKronen en bruggen
R08Eenvlaks composiet inlay€ 64,54
R09Tweevlaks composiet inlay€ 123,71
R10Drievlaks composiet inlay€ 161,36
R11Eenvlaksinlay€ 96,81
R12Tweevlaksinlay€ 150,60
R13Drievlaksinlay€ 215,14
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 26,89
R24Kroon€ 236,66
R28Endokroon, indirect vervaardigd€ 64,54
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening€ 53,79
R31Opbouw plastisch materiaal€ 53,79
R32Gegoten opbouw, indirecte methode€ 53,79
R33Gegoten opbouw, directe methode€ 107,57
R40Eerste brugtussendeel€ 161,36
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 80,68
R46Brugverankering, per anker€ 53,79
R49Toeslag voor brug op 5- of meer pijlerelementen€ 134,46
R50Metalen fixatiekap met afdruk€ 26,89
R55Gipsslot met extra afdruk€ 26,89
R60Plakbrug zonder preparatie€ 107,57
R61Plakbrug met preparatie€ 161,36
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 37,65
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van 2€ 21,51
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 59,16
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 59,16
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal€ 32,27
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje€ 21,51
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 21,51
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€ 53,79
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 26,89
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 26,89
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 64,54
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 107,57
R80Temporaire, eerste voorziening€ 26,89
R85Temporaire, volgende voorziening€ 10,76
TTandvleesbehandelingen
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 142,53
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 155,98
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element€ 29,04
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element€ 21,51
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 83,37
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 96,81
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 43,03
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€ 75,30
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist€ 56,48
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€ 108,65
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist€ 81,75
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts€ 144,68
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist€ 108,65
T57Toepassing lokaal medicament€ 58,09
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus€ 142,53
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 155,98
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 174,80
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 268,93
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)€ 322,71
T73Directe postoperatieve zorg, kort€ 53,79
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 144,68
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus€ 139,84
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 67,23
T80Tandvleestransplantaat€ 115,64
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 94,13
T82Tandvleescorrectie, per element€ 51,10
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 134,46
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 322,71
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 107,57
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 174,80
T87Kroonverlenging per element€ 174,80
T88Kroonverlenging per sextant€ 322,71
T89Directe postoperatieve zorg, kort€ 53,79
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid€ 144,68
T91Pocketregistratie€ 32,27
T92Parodontiumregistratie€ 64,54
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 37,65
T94Behandeling tandvleesabces€ 72,61
T95(Draad)Spalk€ 21,51
T96Uitgebreide voedingsanalyse€ 53,79
UUurtarieven
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten€ 13,84
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP€ 176,40
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten€ 12,25
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van 5 minuten€ 13,84
VVullingen
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 64,54
V30Fissuurlak, eerste element€ 24,20
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 13,45
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament€ 5,38
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 10,76
V70Parapulpaire stift€ 10,76
V71Eenvlaksvulling amalgaam€ 22,59
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 36,04
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 46,79
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 65,62
V80Wortelkanaalstift€ 18,83
V81Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 33,35
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 46,79
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 57,55
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 76,38
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 8,07
V91Eenvlaksvulling composiet€ 43,03
V92Tweevlaksvulling composiet€ 56,48
V93Drievlaksvulling composiet€ 67,23
V94Meervlaksvulling composiet€ 86,06
XMaken en/of beoordelen foto's
X10Kleine röntgenfoto€ 15,06
X21Kaakoverzichtsfoto€ 64,54
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 64,54
X24Schedelfoto€ 29,04
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 129,09
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 53,79
ZAbonnementen
Z10Abonnement categorie A per maand€ 6,99
Z20Abonnement categorie B per maand€ 10,76
Z30Abonnement categorie C per maand€ 14,52
Z40Abonnement categorie D per maand€ 17,75
Z50Abonnement categorie E per maand€ 21,51
Z60Abonnement categorie F per maand€ 5,92
Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Tandheelkundig Centrum Amersfoort Vathorst is niet aansprakelijk voor fouten in de bovenstaande gegevens.

 • Afspraak maken?

  via telefoon: 033 - 479 02 63 via e-mail: info@tcamersfoortvathorst.nl of via: ons contactformulier
 • Openingstijden

  • Maandag:
   07:00 - 21:00
  • Dinsdag:
   07:00 - 21:00
  • Woensdag:
   07:00 - 21:00
  • Donderdag:
   07:00 - 21:00
  • Vrijdag:
   07:45 - 17:00
  • Zaterdag:
   09:00 - 16:00