Update 22 januari 2021

Avondklok en aangepaste bezoektijden Tandheelkundig Centrum Amersfoort Vathorst

De avondklok van 21.00 uur die zaterdag 23 januari ingaat, kan gevolgen hebben voor uw bezoek aan onze praktijk. Wij hebben besloten de deuren om 20.30 uur te sluiten, zodat zowel patiënten als  medewerkers genoeg tijd hebben om voor 21.00 uur thuis te zijn.

Als u een afspraak heeft om 20.30 uur of een afspraak die doorloopt ná 20.30 uur, dan bellen wij u om de afspraak te verzetten. U hoeft dus niet zelf te bellen. Alle andere afspraken gaan gewoon door.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Update 15 december 2021

Geachte praktijkrelatie,

Zoals uit de persconferentie van onze premier op 14 december jl. is gebleken krijgen we te maken met een strenge lockdown.

De tandheelkunde valt niet onder de “contact beroepen” maar wel onder de “zorg”.

Zodoende blijven wij als tandheelkundig centrum open -onder de reeds maanden geleden strenge COVID-19 maatregelen- om u te kunnen blijven behandelen.

Uiteraard blijft u de beslissende persoon in deze tijd en kunt u ons altijd bereiken voor vragen over uw eventuele behandeling.

Namens het hele team

Remco Scheringa

UPDATE 5 oktober 2020

Wij hanteren mondkapjesplicht in de praktijk. U dient zelf een mondkapje mee te brengen daar wij deze NIET verstrekken.

Geachte praktijkrelatie,

Na een heel uitzonderlijke periode hebben wij sinds 28 april de reguliere zorg weer kunnen opschalen. We hebben 6 weken alleen spoedzorg verleend. In die 6 weken hebben we ook hard gewerkt om onze praktijk aan te passen aan de richtlijnen van het RIVM en onze beroepsorganisatie. Ook treffen wij extra maatregelen om onze patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.

Wij vragen u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij een bezoek aan de praktijk.

  • We respecteren de anderhalve meter-grens in onze praktijken, om die reden vragen wij u om zoveel mogelijk alleen te komen. Toegestaan is 1 kind per 1 ouder/begeleider.
  • Wij verzoeken u om precies op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak.
  • We vragen iedereen om bij binnenkomst de handen te desinfecteren met de aanwezige handalcohol en u te melden bij de receptie.
  • We stellen u een aantal vragen over uw gezondheidstoestand als we per telefoon een afspraak maken. Zo kunnen we bepalen of u wel of niet naar de praktijk kunt komen, en of we eventueel passende maatregelen moeten nemen.
  • Als u coronaklachten hebt, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de praktijk om te bepalen of de afspraak kan doorgaan of dat deze verplaatst moet worden.
  • Bij afbellen hanteren we de volgende regels:
  • indien uw afbelt omdat u klachten heeft of denkt te hebben belt u ons om te overleggen wat we met de afspraak doen. Vervolgens zal waarschijnlijk de afspraak komen te vervallen. We zullen u vragen u te laten testen op Covid-19 en de uitslag daarvan binnen 48 uur aan ons door te geven. Bij negatief zullen we een nieuwe afspraak met u maken. Bij positief zullen we uw herstel afwachten en u vragen zelf weer contact op te nemen voor uw afspraak. LET OP: indien wij niet uw uitslag binnen 48 uur vernemen kan het zijn dat wij de door u geannuleerde afspraak bij u in rekening brengen.

Wanneer iedereen zich aan de regels houdt, kunnen wij zowel voor u als voor onze medewerkers de veiligheid garanderen. Uitstel van behandeling is niet goed voor uw mondgezondheid. Dus werken we eraan om die mondgezondheid voor iedereen weer mogelijk te maken. We ontvangen u graag!

Remco Scheringa & Team

Afspraak maken?

Via telefoon: 033-4790263
Via e-mail: [email protected]

Meer informatie

Nieuwe patiënt worden?

U kunt zich bij ons aanmelden door op de onderstaande knop te klikken

Meer informatie